Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

ActTogether B.V.

www.acttogether.nl
info@acttogether.nl
KvK nr.:

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.acttogether.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een (in dit geval www.acttogether.nl) website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Heap

Onze website plaatst cookies van Heap. De informatie die Heap krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Heap zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Heap verwerken. Heap heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Heap diensten. Heap is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Heap, zie de website van Heap.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door ActTogether B.V. gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij ActTogether B.V. (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp & Active Campaign kun je vinden in hun privacy policy.

Affiliate Marketing

Om jou als lezer een aanbieding te kunnen tonen maakt ActTogether B.V. gebruik van targeting cookies en deze cookies worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Hierdoor krijg jij bijvoorbeeld een gepersonaliseerd aanbod te zien.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Mediakanalen

Ik maak gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Instagram en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt ActTogether B.V. gebruik van buttons, linken, en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen

ActTogether B.V. verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. Het bezoek aan de website is daardoor ook anoniem.

6. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactgegevens

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Daarnaast kunnen wij je contactgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van de geplaatste bestelling of wijzigingen in onze diensten of producten. Ook kunnen we je op deze manier de documenten sturen, de factuur of een eventuele retourbestelling.

Opgestelde documenten toesturen

Wanneer ActTogether B.V. documenten opstelt voor jou of jouw bedrijf, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres. Ook krijg je hierop van ons de offerte en de factuur.

Nieuwsbrief

Je krijgt van ActTogether B.V. alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp & Active Campaings gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet ActTogether B.V. een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  • De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.

Zonder naam, adres en e-mailaders kan ActTogether B.V. haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat ActTogether B.V. geen producten kan toezenden of diensten kan leveren. Wil je wel een overeenkomst met ons sluiten? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

8. Delen met anderen

ActTogether B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit ActTogether B.V. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. ActTogether B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Hoe lang we gegevens bewaren

ActTogether B.V. bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
  • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

10. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. ActTogether B.V. heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op info@acttogether.nl.

11. Beveiliging van gegevens

ActTogether B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@acttogether.nl

12. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Blijf op de hoogte van

nieuwe events & workshops

Ontvang de nieuwste inzichten uit onderzoeken
Updates van leuke events & workshops
Leider op het gebied van de ACT methode
Gefeliciteerd met je aanmelding!
Oops, er gaat iets fout. Probeer het nog een keer.
ActTogether B.V.
KVK 82871426
Privacy Verklaring
Algemene Voorwaarden