TAKE ACTION AT WORK

SAMEN RUIMTE CREËREN

tijdens de weg terug naar werk

Take ACTion at work is een arbeid- en reintegratiebegeleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van onderdelen uit de ACT (Acceptance Commitment Therapy) en Mindfulness.  

Individuele begeleiding

Het programma is ontwikkeld om werknemers te begeleiden die vast zijn komen te zitten in een van de vele levensgebieden en daarin niet uit de worsteling met zichzelf kunnen komen. De worsteling kan leiden tot uitval van werk.

In de begeleiding worden vaste patronen waar men door zijn levensloop in is geraakt bewust gemaakt en ineffectieve strategieën en emoties blootgelegd. Alleen door inzicht te krijgen in datgene dat niet werkt kan gekozen worden voor ander gedrag in de toekomst dat wel kan werken. 

Belangrijke Resultaten

 • Herkennen van eigen gedrag of patronen in bepaalde situaties
   

 • Onderzoeken wat hierin niet werkt of wat juist wel werkt
   

 • Vervelende gevoelens en gedachten niet (te) serieus te nemen
   

 • Actie nemen in wat wel werkt én belangrijk is

Zelf keuzes kunnen maken hoe om te gaan met lastige situaties geeft kracht en een gevoel van autonomie. Men beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leefomgeving, zowel privé als professioneel. Hierdoor worden stappen gezet die uiteindelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ervaren geluksgevoel bij de werknemer. 

Om dit te bereiken is het belangrijk zowel het privé- als professionele leven in de begeleiding te betrekken. Een nauwe samenwerking met bedrijfsarts, leidinggevende en andere betrokkenen geven hier ruimschoots de mogelijkheid toe.

Take ACTion at work bestaat uit

6 fasen, de zogenaamde “takes”

Intake

Een eerste kennismaking waarbij de werknemer zijn verhaal kwijt kan en de begeleider een idee krijgt hoe de werknemer het beste begeleid kan worden.

Take Up

Bedoeld om kennis te maken met mindfulness oefeningen door middel van een online programma te volgen die men via de computer of telefoon kan downloaden. 

Take In

Gericht op het verkrijgen van inzicht in eigen gevoels- en gedragspatronen en drijfveren die daaraan ten grondslag liggen

Take Over

Het verkregen inzicht gebruiken om het vanaf nu anders te gaan doen. Zelf de regie in handen te nemen en bewuste keuzes gaan maken. 

Take Action

De voornemens omzetten in gerichte acties. Uitvoeren!

Take Care

Terugvalpreventie, evaluatie en afsluiting

Take Action at work werkt

 
CONTACT

Let's Act

Together

020 889 64 80

Amsterdamseweg 483 b
1181 BR Amstelveen

 • LinkedIn Social Icon

© 2019 acttogether.nl

acttogether is onderdeel van dezorgkliniek.nl